In veel organisaties worden goede medewerkers op een bepaald moment manager. Maar lang niet iedereen is voor leiding geven in de wieg gelegd. Coach Irma Lohman legt uit wat een goed leider kenmerkt en wat we van geboren leiders kunnen leren.

Uitzicht over een meer voor besneeuwde bergtoppen. Sfeerbeeld bij het blog: Wat we van geboren leiders leren van coach en relatietherapeut Lisette Wevers in Amsterdam

Leiderschap is vakmanschap

Echt leiderschap getuigt van vakmanschap. Naar mijn mening kunnen mensen het leren om leiding te geven aan anderen. Je kunt bepaalde talenten ontwikkelen. Maar mensen zeggen niet voor niets: “Hij is een geboren leider!” Het geven van leiding en wat daarbij komt kijken, is iets dat meestal al van nature in mensen zit. Om te leren over goed leiderschap, kun je kijken naar geboren leiders.

Natuurlijke leiders zijn authentiek 

Het unieke aan leiders die van nature over leiderschapskwaliteiten beschikken, is dat zij vaak heel dicht bij zichzelf zijn gebleven. Zij hebben specifieke vaardigheden in huis die voor hen als heel natuurlijk aanvoelen, maar die voor veel mensen niet vanzelfsprekend zijn. Echte leiders zijn authentiek en congruent met zichzelf. Ze doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen!

Geboren leiders zijn inlevend

Doordat geboren leiders een goed contact hebben met zichzelf en zich hiervan bewust zijn, kunnen zij zich ook beter invoelen in anderen en hun standpunten. Vanuit pure interesse in hun medemens, nieuwsgierig naar wat de ander drijft, staat de leider op een meer empatische, open en creatievere manier in verbinding met die ander. Hierdoor herkent hij eerder wat er in zijn medemens omgaat, ongeacht of dit op persoonlijk of zakelijk gebied is.

Echte leiders creëren een geheel

Dat de ander zich gezien, gehoord en begrepen voelt door een geboren leider, behoeft geen lang betoog. Ook niet het feit dat een leider daardoor het beste in de ander naar boven haalt. En omdat goed voorbeeld doet volgen, ontstaat er zo op bepaalde plaatsen, in bedrijven, systemen en instanties, een steeds groter collectief bewustzijn. Bij een collectief bewustzijn gaat het om een groep of subgroep die zich ervan bewust is dat zij samen een geheel vormen. De groep beseft zich dat als we empatischer worden, en ons meer durven te verbinden met de ander, dit ook ten goede komt van de sfeer en het groter geheel. Iets waar we met zijn allen steeds meer behoefte aan hebben. Laat dat ons streven zijn, ongeacht hoe klein of groot onze leiderschapskwaliteiten zijn, want met de juiste intentie komen we al een heel eind!

Zes leiderschapsvaardigheden die je kunt ontwikkelen

1. Durven loslaten. En dan bedoel ik het loslaten van de vastgeroeste patronen, overtuigingen en protocollen die niet meer werken. Zie de dingen in een ander licht.

2. Vertrouwen. Als je vertrouwen hebt in je werknemers, groeit hun eigenwaarde en daarmee indirect hun resultaat.

3. Creativiteit stimuleren. Out-of-the-box denken levert vaak nieuwe inzichten en mogelijkheden op, en zorgt dus voor heel verrassende resultaten.

4. Complimenteren. Dit werkt niet alleen bij kinderen positief, zeker ook bij werknemers.

5. Positieve instelling. Leg de nadruk op die competenties van je werknemers die goed zijn en schaaf ondertussen aan datgene dat beter kan.

6. Transparant zijn. Hoe opener jij je als leidinggevende opstelt, des te meer ontzag en respect je hiermee bewerkstelligt bij je werknemers, waardoor zij ook hun masker durven laten zakken. Hierdoor ontstaat verbinding en compassie.