stoppen met veel ruzie maken in je relatieIn het zomernummer van Linda. magazine las ik dat 62 procent van de stellen op vakantie elke dag ruzie maakt. In mijn praktijk zie ik ook stellen die veel ruzie maken. Daar is gelukkig veel aan te doen. 11 Tips om te stoppen met veel ruzie maken in je relatie. En over oorzaken van veel ruzie.

Waar ik ‘hij’ schrijf kan het ook ‘zij’ zijn.

Stoppen met veel ruzie maken in je relatie, 11 tips:

Je leest hier eerst de 11 tips om te stoppen met veel ruzie in je relatie. Daarna komt meer uitleg.

 1. Besef dat als jullie elkaar de schuld geven van de ruzies, je er niet uit komt.
 2. Onderzoek jouw rol in de ruzies: ben je degene die kritiek geeft, defensief reageert, zich terugtrekt, dingen opkropt, de ander minacht, blokkeert en niet reageert?
 3. Sta eens stil bij wat het effect hiervan is op je partner.
 4. Zie hoe jullie reacties samenhangen: hoe meer de een kritiek geeft, des te defensieve de ander wordt en vice versa; of hoe meer verwijten van de een, des te meer boosheid van de ander. Hoe meer aanvallen van de een, des te meer de ander afstand neemt en vice versa.
 5. Zie de manier waarop jullie communiceren als het probleem en niet je partner.
 6. Draai irritatie om: wat wil je wél? Wat wens je? Uit dat op een verbindende manier in plaats van wat je niet zint.
 7. Accepteer imperfectie van je partner (en jezelf!) en wees realistisch over wat je partner wel en niet kan veranderen.
 8. Geloof niet het verhaal dat je jezelf over je partner vertelt op het moment dat je geïrriteerd bent.
 9. Vertrouw erop dat als jullie belangrijke relatiebehoeften vervuld zijn, dingen minder gevoelig komen te liggen. Je raakt minder snel geïrriteerd en voelt je minder snel bekritiseerd.
 10. Steek je energie in praten over die relatiebehoeften (zonder verwijten) en onderzoek hoe die meer vervult kunnen worden.
 11. Choose your battles: maak alleen ruzie als je partner echt over een grens van je is gegaan.

De oorzaak van veel ruzie in je relatie

Een stel dat bij mij in therapie is, maakte ruzie over van alles en nog wat. Dat hij de verkeerde yoghurt had gekocht, dat zij te lang bij tennis was blijven hangen, dat hij had gesnauwd toen hij stress had, dat zij zich met de tuin bemoeide. Ze werden er allebei gek van, dit wilden ze niet.

Als je merkt dat je op elke slak zout legt en over kleine dingen ruziet, is er meer aan de hand. Dan kun je onderzoeken waar de onderstroom van onvrede over gaat. Meestal betekent het dat belangrijke relatiebehoeften zijn dan niet vervuld. Denk aan de behoefte om ertoe te doen, aan verbinding, aan bevestiging, waardering, gezien worden, geaccepteerd worden, je belangrijk of geliefd voelen.

Ook kan het zijn dat er iets anders is: dat je veel stress hebt, je je over iets anders ongelukkig voelt. En wat heb je dan nodig van je partner?

Als je de diepere oorzaak van je onvrede hebt ontdekt, kun je hierover praten met je partner.

Realistische verwachtingen in je relatie

Je kunt heel hard aan de oren van een konijn trekken, maar het wordt geen haas. Als je partner chaotisch is, helpt het niet als je kritiek levert op de rondslingerende spullen, over de dingen die hij/zij vergeet, of over het te laat komen. Hij verandert er niet door, je kunt dus wel bezig blijven met commentaar leveren. Leg de lat wat lager (ook voor jezelf) en onderzoek samen met je partner wat wél haalbaar is. En probeer te accepteren wat je niet kunt veranderen. Niemand is perfect, iedereen heeft moeilijke kanten en doet dingen verkeerd.

Blijf je partner zien zoals hij is

Blijf als je geïrriteerd bent de ander volledig zien, focus niet op het irritante gedrag. Herinner jezelf aan de leuke kanten van je partner, aan zijn goede intenties, aan wat hij wél doet. Dat helpt om de irritatie te reguleren. Belangrijkste is dat je je verstand geen olie op het vuur laat gooien met negatieve gedachten over je partner. Als je je partner negatief gaat zien, voelt je partner dat en zal hij uit zelfbescherming minder voor je open staan. Geloof het negatieve verhaal dat je jezelf vertelt over je partner niet.

Wat zijn jullie gevoelige plekken?

Als jij iets vervelend of irritant vindt, onderzoek dan waar je in geraakt bent. Voel je je niet serieus genomen, verwaarloosd, onbelangrijk, niet goed genoeg? Iedereen heeft gevoelige plekken en die worden geraakt in je relatie. Je merkt dit als je emotie sterker is dan te verwachten bij de situatie. Deze gevoelige plekken hebben meestal met vroeger te maken. Misschien voelde je je vroeger niet gezien, niet goed genoeg, er niet toe doen, niet geliefd, buitengesloten, gekleineerd. Bij EFT relatietherapie besteden we altijd aandacht aan deze gevoelige plekken. Het verzacht om deze van elkaar te kennen en te begrijpen hoe je elkaar raakt. Ook verzacht de aandacht voor gevoelige plekken die plekken zelf, waardoor je er minder hard in geraakt wordt.

Geen klacht maar een wens uiten

Bedenk bij irritaties waar het je echt om gaat en hoe je de klacht kunt ombuigen in een wens. Maak het concreet. Ik geef wat voorbeelden:

‘Jezus wat een teringzooi hier!’
‘Ik kan moeilijk ontspannen als er rommel is in huis. Het is echt belangrijk voor mij dat je begrijpt wat het effect op mij is. Kunnen we bespreken of we het netter in huis kunnen houden?’

‘Heb je nu weer de ramen in slaapkamer opengezet met de lamp aan?’
‘Ik slaap zo slecht als er muggen in de slaapkamer zijn. Het is echt belangrijk voor me dat ik goed slaap, wil je me helpen de ramen dicht te houden als er licht aan is?’

‘Je gaat altijd maar je eigen gang!’
‘Ik zou het gezellig vinden meer met je te doen en te praten. Kunnen we samen na het eten een stuk wandelen?

Als je partner niet luistert of er verandert niets

Het kan zijn dat als jij een wens uit, dit toch als kritiek wordt opgevat. Als er lange tijd veel ruzies of verwijten zijn geweest, sta je minder voor elkaar open. Het vertrouwen moet weer groeien. Je kunt hier dan het gespreksonderwerp van maken: Hoe kunnen we veilig onze behoeften uiten? Hoe kunnen we weer voor elkaar open staan? Welke angst staat ons in de weg?
Als je merkt dat er niets verandert, kun je opnieuw het gesprek aangaan. Checken of je partner heeft begrepen hoe belangrijk het voor je is en of je realistische verwachtingen hebt van je partner. Meestal ligt het aan een van deze dingen als iets niet verandert.

Reageren op de wens van je partner

Als je de neiging hebt om te gaan zuchten of defensief te reageren als je partner een wens uit, kun je je afvragen waardoor dit komt. Misschien vat je iets snel op als kritiek? Misschien mis je zelf iets, heb je zelf een onvervulde behoefte? Welk verhaal vertel je jezelf als je partner een wens uit? Ik kan het ook nooit goed doen? Wat is hij toch veeleisend? Of iets defensiefs als: hij doet het zelf ook niet? Laat dat verhaal los, blijf in het moment en denk even na over de wens. Wil en kun je er gehoor aan geven? Wees hier realistisch en eerlijk in. Je kunt ook bedenken: wat wil en kan ik wel doen? Kom niet op dit moment met jouw eigen klacht of wens als onderhandeling. Vraag daar later om, dan voelt je partner zich nu gehoord, en jij hopelijk op jouw moment ook.

Omgaan met botsende behoeften

Het is heel normaal dat je in een relatie tegenstrijdige behoeften hebt. De een wil meer samen doen, de ander meer ruimte. De een wil meer structuur en orde, de ander wil meer de boel de boel laten. De ene behoefte is niet beter dan de andere, en ook niet belangrijker. Beide behoeften zijn belangrijk. Het is geven en nemen van twee kanten. Daar kun je over praten: hoe gaan we met deze botsende behoeften om? Wat is wél mogelijk? Het kan zijn dat je dan ontdekt dat jullie heel verschillende dingen willen en geen balans kunnen vinden die voor beide goed voelt. Maar meestal lukt dat wel. Als je maar kunt voelen dat je belangrijk voor de ander bent en op de ander kunt rekenen, kun je verschillen en dingen die mis gaan goed verdragen, er misschien zelfs om lachen.

Als jullie ruzie blijven maken of belangrijke behoeften onvervuld blijven, zoek dan op tijd relatietherapie.