Op humoristische wijze vertelt Karen Armstrong in haar TED-talk (hieronder) dat ze na een serie catastrofale loopbaanwendingen uiteindelijk haar weg vond. En hoe! Haar ambitie om compassie in de wereld te bevorderen, ook in jezelf, resulteerde in veel gelezen boeken en wereldwijde invloed. Karen ziet compassie als de weg naar een wereldwijde gemeenschap waarin alle volkeren in wederzijds respect naast elkaar kunnen leven.

Asfaltweg door mooie bergen. Sfeerbeeld bij het blog: Compassie volgens Karen Armstrong van coach en relatietherapeut Lisette Wevers in Amsterdam

Compassie volgens Karen Armstrong

“Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld, en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.”

Compassie in je dagelijks leven in twaalf stappen

In haar boek ‘Twelve steps to a compassionate life’ zet Armstrong uiteen hoe je compassie in je dagelijks leven kunt beoefenen.

 1. Ga na waar je in jouw omgeving empathie kunt bevorderen
 2. Oefen je in compassie met jezelf. Mildheid en humor tegenover jezelf en erkenning van je eigen beperkingen zijn voorwaarden om een ander met mededogen tegemoet te treden
 3. Gebruik daarbij Boeddhistische meditatie oefeningen
 4. Oefen je in bedachtzaamheid – mindfulness – om je de gewoonte eigen te maken aandacht op te brengen voor wat zich aandient, zonder er meteen een oordeel over te hebben
 5. Begin met het in praktijk brengen van compassie door elke dag iets vreindelijks te doen voor een ander, al is het maar een kleinigheid
 6. Besef daarbij dat je eigen kennis en gezichtsveld beperkt is, houd ruimte voor de zienswijze van een ander
 7. Luister daarbij goed en welwillend naar de ander en heb oog voor diens belangen
 8. Besef dat de wereld inmiddels een dorp is en dat je verantwoordelijkheid draagt voor alle buren in dat dorp
 9. Probeer daarbij vooroordelen over andere mensen, groepen of volkeren door kennis van zaken los te laten
 10. Herken in het verdriet van een ander je eigen verdriet en zet je in om dat verdriet voor die ander te verlichten
 11. Oefen je om haat niet met haat te vergelden, je in te leven in de situatie waarin je vijand zich bevindt, je te realiseren dat hij ook lijdt en te overwegen of zijn gedrag misschien een reactie is op eerdere gedragingen van jou en vanuit jouw wereld
 12. Dit stappenplan is geen kant-en-klaar recept voor compassie, maar een levenslange training.

Wil je meer (zelf)compassie in je leven? Ik ben gecertificeerd mindfulness trainer en geef individuele privé mindfulness training in Amsterdam IJburg.

Armstrong spreekt ons bemoedigend toe

“Ieder van ons kan, als we volhouden, een kracht ten goede in de wereld worden en die een klein beetje beter maken.” De grootste bedreiging van compassie is volgens Armstrong angst. Angst voor afwijzing, angst dat er over je heen wordt gelopen, angst om niet mee te tellen of mee te mogen doen. Angst kan je rigide maken, je doen geloven in alleen je eigen waarheid en ruimte om vragen te stellen beperken. Het is handig deze belemmering in je achterhoofd te hoduen. Armstrong presenteert compassie zelf wel als universele waarheid, in de zin dat het ten grondslag ligt aan alle levensbeschouwingen en religies als belangrijkste waarde. In ieder geval is het geen boodschap om geen grenzen te stellen of af en toe niet heldere afspraken met jezelf te maken (iets anders dan jezelf bekritiseren). Dat kan naast elkaar staan, sterker: met compassie voor jezelf en anderen een grens aangeven, voor jezelf opkomen of jezelf voortstuwen, werkt beter dan dit alles met oordeel en afwijzing doen.
 

 

Kijk je erg kritisch naar jezelf, veroordeel je jezelf, ben je streng voor jezelf? Met mindfulness ontwikkel je een vriendelijke houding naar jezelf en ontwikkel je compassie.

Ik ben gecertificeerd mindfulness trainer in Amsterdam. Meer over de mindfulness training Amsterdam lees je hier.